əşya

əşya
is. <ər. «şey» söz. cəmi>
1. Şeylər. Ev əşyası. – Nişandan toya qədər qız evi qıza veriləsi cehiz əşyasını tədarük etməklə məşğul olur. R. Ə.. Məsmənin otağı ev əşyasından tamamilə boş imiş. S. H.. Səttarxan Tehrana köçdükdə ev əşyasını aparmamışdı. M. S. O.. <Qadir> bütün süslü-bəzəkli əşyasını bir boğçaya bağladı və hamamçıya tapşırdı. H. S..
2. fəls. Hiss orqanları tərəfindən qavranılan hər hansı bir konkret maddi hadisə, şey, obyekt. Əşya ilə onu ifadə edən söz arasında əlaqə. – <Divanə:> Məncə həm mahiyyəti-əşya bütün; Başqa rəng almaqdadır guya bu gün. H. C..
◊ Əşyayi-dəlil hüq. – müttəhimin günahkar olub-olmadığını sübut edən hər hansı bir şey, maddi sübut. Məhkəməyə əşyayidəlil təqdim etmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • SYA — may mean:*Southwestern Youth Association, a youth sports league for Centreville, Virginia and Clifton, Virginia. *School Year Abroad *SYA; a company in Hawaii …   Wikipedia

  • sya — la·sya; sya·gush; …   English syllables

  • SYA — Eareckson Air Station …   Deutsch Wikipedia

  • Sya Styles — Sya Style,[1], est un DJ/producteur français d origine marocaine né à Marseille. Il est DJ du groupe Psy 4 De La Rime, qu il a formé avec ses amis d enfance, les trois cousins Segnor Alonzo, Don Vincenzo et Soprano, originaires des îles Comores… …   Wikipédia en Français

  • SYA — SYSCAN International (Business » Stock Exchange) **** School Year Abroad (Academic & Science » Universities) *** Since You Ask (Computing » SMS) *** Since You Ask (Internet » Chat) * Southwestern Youth Association Soccer (Community » Sports) *… …   Abbreviations dictionary

  • SYA — subacute yellow atrophy …   Medical dictionary

  • SYA — Shemya, AK, USA internationale Flughafen Kennung …   Acronyms

  • sya — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Siang …   Names of Languages ISO 639-3

  • SYA — Shemya, AK, USA internationale Fughafen Kennung …   Acronyms von A bis Z

  • SYA — abbr. State Your Answer …   Dictionary of abbreviations

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”